USLUGE

SIMIĆ konfekcija vrši uslužnu izradu i štampanje krojnih slika, sito štampe (4 boje) i veza.

Video prikazuje deo procesa štampanja krojne slike

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Izrada i štampanje krojnih slika

Vez

Vez

Vez

Vez

Vez

Vez

Štampanje (4 boje)

Štampanje (4 boje)

Štampanje (4 boje)

Štampanje (4 boje)